Traspassa el teu pla de pensions a CaixaBank

/ 6

Aquesta número és indicatiu del risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, de més risc.

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

 

El nivell de risc dels Plans en una escala de l'1 al 7, varia del 2 al 6.

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg.

El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Comença a gaudir de tots els nostres avantatges:

 • Compte sense comissions de manteniment ni administració
 •  Gaudeix Gaudeix d’una targeta
  sense quotes anuals
 •  Més de 9.600 caixers gratis en reintegraments amb targetes CaixaBank
img_cabecera.png

A més, t'oferim les següents opcions perquè escullis la que millor s'adapti a les teves necessitats:

Aconsegueix un 3% en efectiu per traspassar un pla de pensions

Si tens un pla de pensions en una altra entitat, traspassa’l a CaixaBank i t’abonarem un 3% en efectiu1 sobre la quantitat traspassada al pla:

A més, disposes d’una àmplia gamma de possibilitats que t’ajudaran a afrontar el futur. Només cal que triïs el pla que s’ajusti millor a les teves preferències d’inversió.
Fins al 31/05/2016.

Característiques:

 • Fes-te client de CaixaBank per internet.

 • Podràs traspassar els teus plans a qualsevol dels plans inclosos en la promoció.

 • Aconseguiràs un 3% en efectiu sobre la quantitat traspassada.

Renda fixaRenda variableMixtos
PlanCaixa Estalvi PlanCaixa Borsa Internacional PlanCaixa Actiu Creixement
  PlanCaixa Borsa Euro PlanCaixa Actiu Oportunitat
  PlanCaixa Borsa Nacional
PlanCaixa Borsa Emergent
Més contractats

Altres avantatges per realitzar aportacions al teu Pla de Pensions

 1. Estalvi fiscal important
  igual que amb la resta de plans, obtindàs una reducció fiscal de fins al 45%2 en la pròxima declaració de la renda.

 2. Flexibilitat total
  Tu decideixes quina quantitat vols aportar anualment, amb un màxim de 8.000 euros.

Fes-te client ara

1. Obsequi ofert per VidaCaixa, SAU, de Seguros y Reaseguros, per a mobilitzacions externes d'entrada sol·licitades entre el 15-04-2016 i el 31-05-2016 (tots dos inclosos), s'hagi sol·licitat la inclusió en la campanya i que aquesta mobilització s'hagi fet efectiva abans del 01-09-2016 a un dels plans inclosos en aquesta promoció, amb un compromís de permanència fins al 01-12-2023 del saldo compromès. La bonificació s'abonarà en el dipòsit associat en la primera data valor d'entre l'1-05-2016, 1-07-2016 i 1-09-2016. La promoció està subjecta a les condicions, les limitacions, les penalitzacions i la tributació en IRPF, segons la legislació fiscal vigent, en els termes indicats en la carta incentiu.

2. Segons la legislació vigent l'abril del 2016 i si es compleixen els requisits exigits per la normativa fiscal. En cas que la seva comunitat autònoma no fixi una escala autonòmica. Els tipus impositius varien en funció de l'escala autonòmica. Consulti el tipus màxim que té establert la seva comunitat autònoma.

Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU, de Seguros y Reaseguros, és gestora i promotora; Caixabank, SA, entitat comercialitzadora, i CECABANK, SA, entitat dipositària.

El document amb les dades fonamentals de cada pla està disponible des del catàleg.

NRI: 14007-2015-5555

El 2015, CaixaBank ha estat elegit “Best Bank in Spain” per Euromoney i per la revista especialitzada Global Finance, i a més ha estat reconegut com a millor banc del món en serveis de banca mòbil per Forrester Research i com a banc més innovador en mitjans de pagament per mòbil el 2015 en la 30a edició dels premis Retail Banker Internacional. Els Global Banking Innovation Awards, promoguts pel Bank Administration Institute (BAI) i Finacle, han elegit CaixaBank com el banc més innovador del món en dues ocasions (2011 i 2013) i li van concedir la menció “Innovative Spirit in Banking” el novembre de 2014. Aquest reconeixement se suma a altres guardons internacionals atorgats a la innovació de CaixaBank, com el de l'associació mundial de bancs retail Efma.