Traspassa el teu pla de pensions a CaixaBank

/ 6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

/ 6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Dipòsit IN

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

El reemborsament, el rescat o la devolució anticipada d’una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions.

Fes-te client de CaixaBank per internet i aconsegueix GRATIS el pack Bàsic. Et beneficiaràs de:

 • Compte corrent sense comissions de manteniment ni administració
 • Targeta de dèbit
  sense quotes anuals
 • Cybertargeta
  per comprar on-line
  sense quotes anuals
 • Accés a
  Línia Oberta
 • Xarxa de més de 9.600 caixers gratis per a clients*

A més, tens a la teva disposició els productes exclusius següents per a clients nous per internet

Aconsegueix un 5% en efectiu per traspassar un pla de pensions

Si tens un pla de pensions en una altra entitat, traspassa’l a CaixaBank i t’abonarem un 5% en efectiu1 sobre la quantitat traspassada al pla:

A més, disposes d’una àmplia gamma de possibilitats que t’ajudaran a afrontar el futur. Només cal que triïs el pla que s’ajusti millor a les teves preferències d’inversió. Fins al 15-02-2016.

Característiques:

 • Fes-te client de CaixaBank per internet.

 • Podràs traspassar els teus plans a qualsevol dels plans inclosos en la promoció.

 • Aconseguiràs un 5% en efectiu sobre la quantitat traspassada.

Renda fixaRenda variableMixtos
PlanCaixa Estalvi PlanCaixa Borsa Internacional PlanCaixa Actiu Creixement
  PlanCaixa Borsa Euro PlanCaixa Actiu Oportunitat
  PlanCaixa Borsa Nacional
PlanCaixa Borsa Emergent
Més contractats

Altres avantatges per realitzar aportacions al teu Pla de Pensions

 1. Estalvi fiscal important
  igual que amb la resta de plans, obtindàs una reducció fiscal de fins al 45%2 en la pròxima declaració de la renda.

 2. Flexibilitat total
  Tu decideixes quina quantitat vols aportar anualment, amb un màxim de 8.000 euros.

Fes-te client ara

* Reintegraments amb targetes comercialitzades per CaixaBank

1. Obsequi ofert per VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, en les condicions de la carta d’obsequi, únicament per a les mobilitzacions externes d’entrada realitzades des d’altres entitats gestores o asseguradores diferents de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances i sol.licitades entre el 01-11-2015 i el 15-02-2016 (tots dos inclosos), a qualsevol dels plans inclosos en aquesta promoció i efectives abans de l’01-03-2016
A les quantitats que s’abonin se’ls aplicarà la normativa fiscal vigent en la data de pagament.
L’abonament es realitzarà en el compte vinculat amb data 01-01-2016 i 01-03-2016 en funció de la data en què es faci efectiu el traspàs en els termes que s’indiquen a la carta d’obsequi.
Per tenir dret a l’obsequi, és condició necessària que l’operació sigui vigent i es mantingui fins 1-12-2023

2. Segons la legislació vigent al Octubre del 2015 i si es compleixen els requisits exigits per la normativa fiscal. En el cas que la seva comunitat autònoma no fixi una escala autonòmica. Els tipus impositius varien en funció de l’escala autonòmica. Consulti el tipus màxim que té establert la seva Comunitat Autònoma.

Plans de pensions individuals, del quals "VidaCaixa, S.A. d'Assegurances y Reassegurances és gestora y promotora; CaixaBank, S.A. entitat comercialitzadora, i CECABANK, S.A. entitat dipositària.

Poden consultar-se les dades fonamentals dels plans a www.caixabank.es o a l’oficina.

NRI: 14007-2015-5555

CaixaBank ha rebut el 2013 diferents premis internacionals que reconeixen el lideratge, la solvència i la innovació de l’entitat. Per segon any consecutiu, la revista financera Euromoney ha atorgat a CaixaBank el reconeixement com a “Best Bank in Spain 2013” i, a més, el “Best Retail Bank for Technology Innovation”. Aquests premis, juntament amb el de “Banc més innovador del món”, atorgat als Global Banking Innovation Awards, promoguts pel Bank Administration Institute i per Finacle, ens situen entre els millors bancs del món en innovació tecnològica. Així mateix, la revista britànica The Banker acaba de designar CaixaBank “Bank of the Year 2013 in Spain”.