Com es contracta un pla

El nivell de risc dels Plans en una escala de l'1 al 7, varia del 2 al 6.

Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg.


El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.


El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Com el puc contractar de manera fàcil i còmoda?

Contracta un pla de pensions des de casa

Pots contractar un pla de pensions ara mateix a través de Línia Oberta. És molt fàcil.

Tan sols has de seguir un passos senzills.

  1. Accedeix al canal “Plans”.

  2. Clica a la pestanya “Descobrir plans nous”.

  3. Tria el pla que prefereixis i clica “Aportar ara”.

NRI: 1314-2015/09681.