Llar

Assegurança SegurCaixa Llar

Casa teva, sempre segura

  • Cobertura de danys a tercers.
  • Assistència les 24 h del dia a través del telèfon 902 10 99 10.
obre vídeo

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa.

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., en endavant “la Caixa”., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

1. Els percentatges s’han d’aplicar sobre el capital del contingut. D’aquesta manera, per exemple, amb 12.000 € de contingut, la cobertura de reconstrucció de documents tindrà un capital assegurat de 240 €.

NRI: 0287-2014-5555

  • telèfon d'assistència de l'assegurança