Llar

Assegurança SegurCaixa Llar

Casa teva, sempre segura

  • Assistència les 24 h del dia a través del telèfon 902 10 99 10.
  • Servei de protecció jurídica.
  • Cobertura per danys a tercers.
  • Si contratas un SegurCaixa Hogar1 y un SegurCaixa Auto1 en el Pack multiseguros3 y una alarma Securitas Direct, dispondrás de tres meses gratis en las primas de los seguros1 y tres cuotas gratis de la alarma2.
Obre video

1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de SegurCaixa Adeslas entre el 3-8-2015 i el 31-10-2015. Consulta condicions i assegurances en promoció a qualsevol oficina de ”la Caixa”.

2. Oferta vàlida per contractar i finançar el servei d’alarma a Compra Estrella des del 3-8-2015 fins al 31-10-2015.

Oferta de Securitas Direct, S.A.U., de quotes mensuals de servei gratis per a contractacions d’alarmes a través de Compra Estrella de PromoCaixa, S.A., finançades a través de CaixaBank, S.A., entre el 3-8-2015 i el 31-10-2015. Requisit de permanència de 3 anys en contractar una alarma per a la llar. Caixabank, S.A., col·labora exclusivament en el finançament i pagament d’aquestes alarmes. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de Caixabank, S.A. Més informació a www.CompraEstrella.com.

3. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció.

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A, en endavant “la Caixa”., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 1263-2015/09681

  • telèfon d