Llar

Assegurança SegurCaixa Llar

Casa teva, sempre segura

  • Assistència les 24 h del dia a través del telèfon 902 10 99 10.
  • Si contractes les teves assegurances abans del 12-4-2015 pots obtenir fins a 1.000 €1 en una Targeta Regal.
  • I, si contractes per Internet abans del 31-03, entraràs en el sorteig de 10 càmeres de fotos.4

Condicions promoció targeta regal

Condicions promoció càmeras

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa.

1. Promoció vàlida per a persones físiques que contractin i paguin noves pòlisses de les assegurances i alarmes incloses en la promoció, del 2-1-2015 al 12-4-2015 o fins que s'esgotin les existències de les Targetes Regal (40.000 unitats). En cas de contractar alguna assegurança amb data d'efecte diferida, la data esmentada no podrà ser posterior al 31-8-2015. Promoció no compatible amb altres promocions. Consulta les condicions de la promoció, així com les assegurances i alarmes que inclou, a qualsevol oficina de "la Caixa". Promoció subjecta a la fiscalitat vigent.

2. Oferta de Securitas Direct, SAU, per a contractacions d'alarmes a través de CompraEstrella de PromoCaixa, SA, entre el 2-1-2015 i el 12-4-2015, amb una permanència de 3 anys. Caixabank, SA col·labora exclusivament en el finançament i pagament de les alarmes esmentades. En cas de contractació d'una alarma sense contractació d'assegurances, l'abonament del premi es durà a terme en el compte del client. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de Caixabank, SA. Més informació, a www.compraestrella.com

3. La possibilitat de contractació del Pack multiAssegurances està subjecta als criteris de risc de les entitats corresponents i a les condicions de contractació del Pack multiAssegurances.

4. Totes les contractacions de les assegurances de cotxe, moto, llar, dental o de salut (Adeslas Bàsic, Adeslas Dental i Adeslas Plena) que es realitzin per Internet fins al 31 de març entraran en el sorteig de 10 càmeres SONY ILCE-5000L. El lliurament de la càmera Sony suposa un rendiment de capital mobiliari per al perceptor, a integrar en la base imposable de l'IRPF de l'exercici en què es rep i sobre el qual es practicarà el corresponent ingrés a compte, que serà a càrrec de CaixaBank. 
Veure bases legals

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros. Caixabank, S.A., en endavant “la Caixa”., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

NRI: 0287-2014-5555

  • telèfon d