Llar

Assegurança SegurCaixa Llar

Casa teva, sempre segura

  • Assistència les 24 h del dia a través del telèfon 902 10 99 10.
  • Servei de protecció jurídica.
  • Cobertura per danys a tercers.
Obre video

1. Promoció vàlida per a les contractacions noves de les assegurances incloses en la promoció que es facin entre el 17-12-2015 i el 29-2-2016 (ambdós inclosos). Possibilitat d’aconseguir una Targeta Regal (40.000 unitats) per a persones físiques o un abonament en compte per a persones jurídiques, sempre que es compleixin les condicions de la promoció, que es poden consultar en qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. L’import que s’ha d’abonar es calcula en funció de les assegurances contractades i de si el prenedor té o no té un Pack multiAssegurances, un Pack multiAssegurances Premier i/o un Pack multiAssegurances Negocis i Empreses, i/o si contracta el servei d’alarma de Securitas Direct España, SAU a través de PromoCaixa, SA, en els termes indicats en les condicions de la promoció. L’import abonat en la Targeta Regal o en compte està subjecte, si és el cas, als impostos, les retencions o altres recàrrecs vigents en la data de lliurament d’aquesta targeta o de l’abonament en compte. Qualsevol de les companyies pot restar l’import de la promoció en cas que s’extingeixi alguna de les assegurances i/o l’alarma abans dels 12 mesos d’entrada en vigor o en cas que s’extingeixi el Pack abans de l’1-1-2017. Aquesta promoció no és compatible amb altres promocions. Consulti la resta de condicions, els nivells i les categories que necessita per obtenir l’import indicat, en qualsevol oficina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat.
Consulta les condicions legals de la promoció.
 
NRI: 14040-2015-5555

2. La possibilitat de contractació del Pack multiAssegurances està subjecta als criteris de risc de les entitats corresponents. Consulti les assegurances que es poden incloure en el Pack multiAssegurances.

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa.

3. Totes les contractacions de les assegurances de cotxe, de moto, de llar, dental o de salut (Adeslas Bàsic i Adeslas Plena), de mascotes, d’assistència en viatge, de protecció jurídica, d’accidents i de decessos que es facin per internet fins al 15 de març del 2016 entraran en el sorteig de 10 MacBook Air. L’entrega de l’obsequi suposa un rendiment de capital mobiliari per al perceptor, que s’ha d’integrar en la base imposable de l’IRPF de l’exercici durant el qual es rep, i sobre el qual es practicarà el corresponent ingrés a compte, que anirà a càrrec de CaixaBank. El sorteig s’efectuarà davant un notari el 15 d'abril.
Mostra les bases legals

Consulta aquí assegurança dental per a Astúries, Navarra i País Basc.
L’assegurança de salut Adeslas Bàsic no es pot contractar a Astúries, Navarra, Cantàbria ni al País Basc.
L’assegurança de salut Adeslas Plena no es pot contractar a Cantàbria ni al País Basc.
L’assegurança de cotxe només es pot contractar per internet per a ús particular.
Subjecte a les normes de subscripció de la companyia asseguradora SegurCaixa Adeslas, SA.

NRI: 14105-2016-5555

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y ReasegurosCaixabank, S.A, en endavant “la Caixa”., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

  • telèfon d