Llar

Assegurança SegurCaixa Llar

Casa teva, sempre segura

  • Assistència les 24 h del dia a través del telèfon 902 10 99 10.
  • Servei de protecció jurídica.
  • Cobertura per danys a tercers.
  • Si contratas un SegurCaixa Hogar1 y un SegurCaixa Auto1 en el Pack multiseguros3 y una alarma Securitas Direct, dispondrás de tres meses gratis en las primas de los seguros1 y tres cuotas gratis de la alarma2.
  • A més, per contractar aquesta assegurança per Internet abans del 30-11-2015, entraràs en el sorteig de 10 portàtils convertibles HP Pavilion4.
Obre video

1. Promoció vàlida per a contractacions d’assegurances de SegurCaixa Adeslas entre el 3-8-2015 i el 30-11-2015. Consulta condicions i assegurances en promoció a qualsevol oficina de ”la Caixa”.

2. Oferta vàlida per contractar i finançar el servei d’alarma a Compra Estrella des del 3-8-2015 fins al 30-11-2015.

Oferta de Securitas Direct, S.A.U., de quotes mensuals de servei gratis per a contractacions d’alarmes a través de Compra Estrella de PromoCaixa, S.A., finançades a través de CaixaBank, S.A., entre el 3-8-2015 i el 30-11-2015. Requisit de permanència de 3 anys en contractar una alarma per a la llar. Caixabank, S.A., col·labora exclusivament en el finançament i pagament d’aquestes alarmes. Finançament subjecte a aprovació segons les polítiques de risc de Caixabank, S.A. Més informació a www.CompraEstrella.com.

NRI: 1263-2015/09681


3. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, així com a les condicions de subscripció.

4. Totes les contractacions de les assegurances de cotxe, de moto, de llar, dental o de salut (Adeslas Bàsic i Adeslas Plena), de mascotes, d’assistència en viatge, de protecció jurídica, d’accidents i de decessos que es facin per internet fins al 30 de novembre entraran en el sorteig de 10 portàtils convertibles HP Pavillion. L’entrega de l’obsequi suposa un rendiment de capital mobiliari per al perceptor, que s’ha d’integrar en la base imposable de l’IRPF de l’exercici durant el qual es rep, i sobre el qual es practicarà el corresponent ingrés a compte, que anirà a càrrec de CaixaBank. El sorteig s’efectuarà davant un notari el 15 de desembre. 
Mostra les bases legals

Consulta aquí assegurança dental per a Astúries, Navarra i País Basc.

L’assegurança de salut Adeslas Bàsic no es pot contractar a Astúries, Navarra, Cantàbria ni al País Basc.
L’assegurança de salut Adeslas Plena no es pot contractar a Cantàbria ni al País Basc.
L’assegurança de cotxe només es pot contractar per internet per a ús particular.
Subjecte a les normes de subscripció de la companyia asseguradora SegurCaixa Adeslas, SA. 
NRI: 13870-2015-5555


Assegurança de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y ReasegurosCaixabank, S.A, en endavant “la Caixa”., operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA, inscrit en el registre de mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.

  • telèfon d